Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.tuincentrumgigant.nl, beschikbaar gesteld door Tuincentrum Ottema (KVK 02051219). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met deze disclaimer.

Gebruik van de website

Hoewel Tuincentrum Ottema zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Tuincentrum Ottema niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Hoewel Tuincentrum Ottema streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en bedoelde prijzen, is het mogelijk dat fouten ontstaan. Fouten die herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tuincentrum Ottema te mogen claimen of veronderstellen.

Mocht informatie van of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, ondanks het streven van Tuincentrum Ottema naar een zo actueel mogelijke website.

Informatie van derden

Wanneer deze website links weergeeft naar websites van derden, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Tuincentrum Ottema worden aanbevolen, tenzij duidelijk anders vermeld. Tuincentrum Ottema aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico en de informatie op deze websites is niet door Tuincentrum Ottema beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectueel eigendom

Alle informatie op deze website is eigendom van Tuincentrum Ottema, dan wel een derde partij waarvan wij deze informatie mogen gebruiken. (Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen en logo’s.) Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigen van informatie

Tuincentrum Ottema behoudt zich het recht voor om de informatie of het aanbod, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, op deze website te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het wordt aanbevolen periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website, disclaimer en de aangeboden producten en/of diensten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.